Ważne informacje

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rodzina

Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3?...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 678805 razy.

Baner "Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych"Baner "Co oferuje Karta Dużej Rodziny"Baner "Turnusy rehabilitacyjne - ośrodki"Baner "Turnusy rehabilitacyjne - organizatorzy"Baner "Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej"Baner "Złóż wniosek"

Emp@tia

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.  Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i  ewentualnie o nie zawnioskować.

Informacje te mogą Państwo znaleźć w zakładce pomoc społeczna, rodzina, orzekanie o niepełnosprawności, świadczenia w UE.  

W gminach, które zostały wskazane w Wykazie instytucji, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

Obecnie zostały udostępnione następujące usługi elektroniczne:

Pomoc Społeczna:

  • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej,
  • Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny,

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego :

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy,                       
  • Wniosek w sprawie zmian w spłacie należności / odpłatności,
  • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia,
  • Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie,
  • Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej,

Rejestr żłobków / klubów dziecięcych:

  • Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
  • Wniosek o modyfikację wpisu do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian prawnych możliwe będzie skorzystanie ze znacząco szerszej puli wniosków elektronicznych, a w szczególności wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych.