Ważne informacje

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Systemy dziedzinowe

Systemy dziedzinowe to systemy informatyczne wykorzystywane przez gminy, powiaty lub marszałków województwa do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących:

Wszystkie systemy dziedzinowe muszą posiadać świadectwo zgodności, potwierdzające ich zgodność z wymaganiami prawnymi i prawidłową współpracę z systemami centralnymi.