Ważne informacje

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Dla przedsiębiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje o organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.

Tutaj znajdą Państwo również bieżące informacje o Systemach Statystycznych i Dziedzinowych w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.