Ważne informacje

Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Dla urzędników

Tutaj znajdą Państwo informacje związane z Państwa pracą:

  • informacje o polskim systemie pomocy społecznej,
  • bieżące informacje dotyczące zmian prawnych,
  • informacje dotyczące realizacji spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, opieką nad dzieckiem do lat 3, wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz adopcją,
  • informacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej,
  • informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności, 
  • informacje dotyczące systemów teleinformatycznych, z których Państwo korzystają.

​Tutaj znajdą Państwo również rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.